Akustika — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English

Akustika


Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými  procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

Tento obor lze rozdělit na několik částí:

Fyzikální akustika – studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech.
Hudební akustika – zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby a zpěvu.
Fyziologická akustika – se zabývá vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu. Lékařská hygiena se také podrobně zabývá vlivem hluku na lidské zdraví a fungování lidského organismu.
Stavební akustika – zkoumá dobré a nerušené podmínky poslouchatelnosti hudby a řeči v obytných místnostech a sálech, ale také možnosti eliminace nežádoucího šíření hluku mimo místnosti.
Elektroakustika – se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím elektrického proudu.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat