ČEZ ARÉNA — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English

Ruská / Ostrava-Vítkovice / ČR / 2004

  • kompletní rekonstrukce a modernizace

Dosud naší nejprestižnější a nejrozsáhlejší zakázkou byla ČEZ Aréna v Ostravě.

Že se firma stane generálním dodavatelem technologie, se rozhodlo na podzim 2003, v dubnu 2004 zde začínalo mistrovství světa v hokeji. V krátkém čase bylo nutno zkoordinovat velké množství profesí, odborníků a specializované týmy subdodavatelů. Proběhla úplná rekonstrukce haly a původní technologie se vyměňovala za novou.

Slaboproud

V oblasti slaboproudu byla provedena strukturovaná kabeláž s propojením na internet, kromě instalace 125 televizorů v areálu bylo v tiskovém středisku připojeno cca 200 PC, s pokladnami je digitálně spojen turniketový přístupový systém. Systém CCTV využívá pěti dálkově ovládaných kamer a dvou přenosných, obrazová režie využívá dalších tří signálů pro postprodukci, výstup signálu je i na dvě velkoplošné obrazovky (5,7×4,5m bez scoreboardu, 9,2×4,9m včetně scoreboardu).

Strojní zařízení

Počítače ovládají také strojní zařízení, výsuvné tribuny a soustavu tahů, které umožňují obměnu scény pro jiná než sportovní využití. Příkon osvětlovacích soustav je 735kW, je použito 394 svítidel, mj. i 24 „inteligen­tních“ světel, mlhostroje, dýmostroje aj. Instalován je původní produkt firmy Intersono ERASER ® – raritní stmívání a roztmívání světel v jediné vteřině.

Akustika

V minulosti nebyla hala akusticky příliš vhodná, proto byl prostor upraven speciálními prvky umístěnými ve stropě. Systém ozvučení hrací plochy a tribun zajišťuje zvukový řetězec, který sestává – ze zvukové režie, – digitálního zvukového procesoru, – výkonových stupňů na lávkách, – reprobeden pod stropem haly. Pro účely šíření zvuku byl vyvinut vlastní produkt DUESBINE, pro účely dorozumívání vlastní produkt: komunikační systém NAXOS. Počítačem je řízeno také ovládání vzduchotechniky nebo technologie ledu a chlazení. Každý z technologických souborů a subsouborů má vlastní srdce a může z bezpečnostních důvodů fungovat samostatně, z velínu je celá hala řízena centrálně a chystá se monitorování dalších hal na území města.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat