Jevištní technika — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, Jevištní technika

Jevištní technika


Jevištní technikou se v rámci divadelního provozu rozumí soubor technických prostředků, které se podílejí na tvorbě, stavbě a změnách divadelních scén.

Obvykle se k jevištní technice počítají jevištní tahy, jevištní točny, jevištní stoly a propadla, opony a různé speciální prvky – posuvné stěny, portály, pomocná zdvihací zařízení apod.

V současnosti je obvyklé, že zejména prostředky prvních tří skupin jsou používány jak k tzv. přestavbě scény (která se většinou odehrává mimo pohled diváka – za oponou, o přestávce – např. proměna paláce v lesní hvozd), tak jako inscenační prvek, kdy tzv. hrají – divák může např. na otevřené scéně sledovat, jak herec s použitím otočné scény postupně prochází různými prostředími hry nebo jak se spuštěním skupiny kulis stane z prázdného prostoru zastavěná náves.

Opona je scénický prvek, který bývá řešen jako zcela samostatný systém, nezávislý na ostatních a se specifickými požadavky (opona musí zafungovat vždy – jako jevištní prostředek pro případ nejvyšší nouze).

Zbývající prvky jsou zpravidla velmi rozměrná a těžká zařízení, používaná poměrně zřídka a téměř vždy pouze k přípravě scény.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat