Jevištní stoly — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, Jevištní stoly

Jevištní stoly


Stolem se na jevišti rozumí část plochy jeviště (o velikosti řádově jednotek metrů čtverečných) s možností samostatného pohybu ve vertikálním směru, čímž lze na jevišti vytvářet různé stupňovité útvary (schodiště, pyramidy, jámy apod.). V některých případech je možné tyto stoly také naklánět v jedné nebo i ve dvou osách – pak lze na jevišti vytvořit téměř libovolný terénní profil; samozřejmě v rastru daném rozměry stolů. V jiném případě mohou být stoly dvoustupňové (tzv. primární a sekundární stoly). Pohony stolů jsou snad bez výjimky strojní (elektricky poháněné šrouby, nůžkový mechanismus, hydraulické motory), lidská síla by zde byla nedostatečná. Vzhledem k hmotnosti (nosnost stolu bývá v řádech jednotek tun) a účelu použití stolů je rychlost pohybu stolů relativně malá – několik centimetrů až decimetrů za sekundu.

Stoly se používají především k jednorázovému vytvarování plochy jeviště. Změny se většinou dějí mimo dohled diváků. Nicméně na českých jevištích je možné občas spatřit i „hraní“ stolů při otevřené scéně.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat