Scénické osvětlení — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, Scénické osvětlení

Scénické osvětlení


Scénickým osvětlením, jak je již zřejmé z jeho názvu, je označována osvětlovací technika používaná především pro osvětlení divadelní scény, a to ve všech jejich možných oblastech (činoherní divadlo, loutkové divadlo, balet, muzikál, hudební vystoupení atd.), různých kulturních akcí, filmu, televizního natáčení či uměleckých prezentací. Jeho hlavním úkolem je umožnit divákovi dotvoření představy o ději, čase, ale i náladě a pocitech, ve kterých se to či ono představení odehrává.

Základ­ními prvky tvořící scénické osvětlení jsou:

ovládací osvětlovací pulty s různými technickými možnostmi a funkcemi, umožňující potřebné ovládání tohoto osvětlení, vycházející většinou přímo z požadavků uživatele,

– výkonové stmívací jednotky plnící funkci regulačního prvku pro jednotlivé scénické okruhy,

světelný park složený z různých typů scénických světlometů, které tvoří celkový výsledný efekt často velmi namáhavé práce osvětlovače.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat