Ochrana před hlukem, snížení hluku — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, Ochrana před hlukem, snížení hluku

Ochrana před hlukem, snížení hluku


Pobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní výkon a pozornost. Člověk není schopný se na nadměrný hluk adaptovat. Proto jsou v pracovním i mimopracovním prostředí jsou přijímána specifická opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem. Často se problémy se hlukem řeší pomocí izolace vhodnými pórovitými látkami (plst, koberec, vakuové vrstvy apod.)

Ochrana před hlukem v pracovním prostředí:
* odstranění zdrojů hluku nebo podstatné snížení vyvolávaného hluku
* náhrada hlučného zařízení méně hlučným (inovace)
* uzavření zdroje hluku vhodným krytem
* oddělení exponovaného pracovníka od zdroje hluku
* používání vhodných osobních ochranných pomůcek
* zkrácení doby pobytu v hlučném prostředí
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat