VZT - vzduchotechnika — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, VZT - vzduchotechnika

VZT - vzduchotechnika


Vzduchotechnika a klimatizace jsou zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích (auta, lodě, letadla). Pracují tak, že nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 10% čerstvého vzduchu), který filtruje, upravuje teplotu, vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů  je dopravuje na příslušná místa.

* V našich podmínkách se klimatizace používá především pro průmyslové účely, v chirurgických sálech, inkubátorech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích (serverovna) a v dnešní době i ve velkých nákupních centrech. V teplých tropických a subtropických oblastech světa (zejména kolem rovníku resp. v okolí obou obratníků) jsou klimatizovány všechny typy budov i dopravních prostředků prakticky neustále – platí to ale jen pro bohaté země světa, neboť klimatizace je energeticky i materiálově poměrně nákladná záležitost
* Velká klimatizační zařízení používají k odjímání tepla cirkulující vodu.
* Klimatizace automaticky udržuje stálé podmínky (především teplotu) bez ohledu na venkovní prostředí.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat