EV rozhlas, EV systémy — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, EV rozhlas, EV systémy

EV rozhlas, EV systémy


Systémy jsou určeny k použití ve všech typech veřejných a privátních prostor. Především jsou využívány jako informační nebo evakuační systémy, a to v malých objektech (škola, čerpací stanice, prodejna) či rozsáhlých komplexech několika budov (banka, obchodní dům, nemocnice ….)

Evakuace (lat. vyklizení, vyprázdnění) je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.

Eva­kuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků mimořádné události.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat