Slovníček pojmů — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English

V této části je úžasná Flash animace, kterou ale nevidíte, poněvadž nemáte flash plug-in ... škoda.

Úvod, Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Zde naleznete stručný slovníček s vysvětlením některých pojmů, se kterými se můžete setkat na našem webu.


Akustika

Více informací

Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými  procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

Tento obor lze rozdělit na …

CCTV, kamerové systémy

Více informací

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazovní záběrů z kamer na monitorech a archivaci  natočených …

EPS

Více informací

Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k detekci a lokalizaci požáru a k vyhlášení poplachu. V kombinaci s automatickými hasicími systémy je možné zabezpečit i včasné uhašení …

EV rozhlas, EV systémy

Více informací

Systémy jsou určeny k použití ve všech typech veřejných a privátních prostor. Především jsou využívány jako informační nebo evakuační systémy, a to v malých objektech (škola, čerpací stanice, …

EZS

Více informací

Elektronická zabezpečovací signalizace.

Velmi důležitou roli hraje v ochraně objektů elektronická zabezpečovací signalizace – EZS. Základní funkcí systémů EZS je poskytnout signalizaci …

Hlediště

Více informací

Hlediště je obvykle ohraničený prostor, který je určen pro diváky. Diváci z hlediště pozorují představení (například v divadle, kině, koncertním sále nebo na stadionu). Hlediště je vybaveno tak, aby …

Inspicientský systém

Více informací

Inspicientský systém je systém komunikace mezi inspicientem a zbytkem divadelního týmu.

Inspicient je pomocník divadelního  režiséra, technický asistent režie, jenž je během divadelní …

Jeviště

Více informací

Jeviště je určený prostor pro představení v divadle. Jeviště slouží jako prostor pro herce a další učinkující (konferenciéry, hudebníky, zpěváky, tanečníky, artisty apod.). V některých …

Jevištní stoly

Více informací

Stolem se na jevišti rozumí část plochy jeviště (o velikosti řádově jednotek metrů čtverečných) s možností samostatného pohybu ve vertikálním směru, čímž lze na jevišti …

Jevištní tahy

Více informací

Jevištní tahy se dělí na bodové a prospektové. Na bodový (lanový) tah lze zavěsit kulisu v jednom bodě, zatímco prospektový tah je tahová tyč situovaná rovnoběžně …

Jevištní točny

Více informací

Točna je scénický prvek, který (na rozdíl od tahů) není součástí scény každého divadla. Jde o součást dolní sféry jeviště. V nejjednodušším případě je točna tvořena kruhovou deskou …

Jevištní technika

Více informací

Jevištní technikou se v rámci divadelního provozu rozumí soubor technických prostředků, které se podílejí na tvorbě, stavbě a změnách divadelních scén.

Obvykle se k jevištní technice …

Ochrana před hlukem, snížení hluku

Více informací

Pobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní výkon a pozornost. Člověk není schopný se na nadměrný hluk adaptovat. Proto jsou v pracovním i mimopracovním prostředí jsou …

Scénické osvětlení

Více informací

Scénickým osvětlením, jak je již zřejmé z jeho názvu, je označována osvětlovací technika používaná především pro osvětlení divadelní scény, a to ve všech jejich možných oblastech (činoherní …

Scoreboard

Více informací

Scoreboard – výsledkový panel pro zobrazení skóre, času, výsledků a dalších údajů při sportovním utkání či soutěži.

Slaboproud

Více informací

Slaboproud je běžný český slangový termín pro slovo elektronika. Zpravidla je jím míní ovládací elektrotechnika, tj. práce s běžným síťovým napětím 230 V~ a nižším.

Stmívání světel

Více informací

Mobilní stmívací systémy
Jsou mezi nimi různé typy stmívacích kompletů ve verzích 3, 6, 12 kanálů. Obvykle jsou tyto mobilní stmívače vyráběny s ohledem na možnost instalace ve …

Výbojka, výbojkové svítidlo

Více informací

Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Do této trubice zasahují z vnějšího prostředí dvě nebo více elektrod, které umožňují zavedení …

VZT - vzduchotechnika

Více informací

Vzduchotechnika a klimatizace jsou zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích (auta, lodě, letadla). Pracují tak, že nasává venkovní vzduch …
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat